Ieguvumi no pareizas atkritumu šķirošanas:  

  • lēnāk pildās sadzīves atkritumu konteiners, līdz ar to mazinās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos atkritumus SIA “ZAAO” savāc bez maksas;
  • tiek samazināts sadzīves atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzums, tādējādi saudzējot dabu;
  • ir iespēja dot ieguldījumu dabas resursu taupīšanā, jo šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām atkārtoti var ražot jaunas preces.

Atkritumu šķirošanai SIA “ZAAO” darbības reģionā tiek nodrošināti konteineri izlietotam vieglajam iepakojumam, stikla iepakojumam, tekstilam. Konteineros izmetamais iepakojuma un materiāla veids norādīts uz  to uzlīmēm.

Konteineri ir pieejami publiskos EKO punktosEKO laukumos, privātmājās konkrētās teritorijās, kā arī tos iespējams nogādāt uz RAAC “Daibe vai izmantot Nestandarta atkritumu savākšanas pakalpojumu.   

Informācija par šķiroto atkritumu savākšanas pakalpojumiem ir atrodama  sadaļā Šķirotie atkritumi

Informācija par atkritumu šķirošanas konteineru pieejamību apskatāma Interaktīvajā šķirošanas sistēmas kartē

Padomi atkritumu šķirošanai pieejami šeit: https://zaao.lv/padomi-atkritumu-skirosanai/