Akciju apraksts

SIA "ZAAO" vides akcijās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes iesaistās kopš 2001. gada.
Vides projekta akcijās ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.
Skolas un pirmsskolas var izvēlēties sev saistošās akcijas.
Darbošanās akciju ietvaros veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

 

2022./2023.mācību gada akcijas tiks izsludinātas ik pa brīdim.
Aicinājums sekot līdzi informācijai - katrai akcijai jāpiesakās atsevišķi, jo atšķirīgs akcijas nolikums un ilgums.
Lūgums pievērst uzmanību akcijas nolikumā norādītajai informācijai par to, kuram reģionam akcija paredzēta.

Akcija
Dalībnieki un pieteikšanās termiņš
Kas var piedalīties
Akcijas beigu datums
Akcija "Atklāj kopā ar URDU"
Mērķis : veicināt 1.-6. klašu skolēnu interesi un izpratni par vides saudzēšanu un dabas procesiem, pašiem veicot dažādus praktiskus uzdevumus, eksperimentus, pētījumus.
Skolēni
31.03.2023
31.03.2023
Akcija - Pārstrādājamo materiālu vākšanas akcija „DABAI LABU DARĪT”
Akcija paredzēta SIA "ZAAO" darbības reģiona izglītības iestādēm. 1. Izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu (makulatūra, PET pudeles) vākšanu. Akcijas laikā makulatūra un PET pudeles tiek vāktas un uzglabātas izglītības iestādē. Iesaistās bērni, vecāki un pedagogi. Pieteikums akcijai no visas izglītības iestādes ir viens kopīgs. Veicot pieteikumu, lūdzam norādīt kopējo bērnu skaitu izglītības iestādē.
Pirmsskolēni + Skolēni
15.01.2023
15.01.2023
Akcija - ‘’Vecās kurpes otrā dzīve’’
Mērķis : veicināt bērnu izpratni par dabas resursiem, to izmantošanu, par atkritumu veidiem. Informēt un izglītot par iespēju radoši izmantot vecos apavus, iepazīt kurpnieka profesiju.
Pirmsskolēni
01.04.2023
01.04.2023
Akcija- Māksla rūpēties
Veicināt skolēnu un pedagogu iesaisti atkritumu samazināšanā un apzināties savu atbildību par atkritumu ne/radīšanu, izvērtējot iepirkšanās paradumus. Radoši iesaistīties, veidojot ‘’mākslas darbu - mandalu’’ no mājās esošajām lietām, netērējot jaunus resursus. Atraktīvi iesaistīties, veidojot, iestudējot improvizācijas izrādi, aktualizējot un pievēršot uzmanību atkritumu apsaimniekošanas problēmām.
Skolēni + Pedagogi
31.03.2023
31.03.2023