Projekts "Dod pieci! Esi apritē!" (Reģ.nr.1-08/89/2022).

Projekta mērķis - Nodrošināt jauniešiem iespēju padziļināti izglītoties par vides tēmām, realizējot nodarbības un cilpošanas spēli, kas ietver neformālās izglītības metodes, sekmējot izpratnes veicināšanu par aprites ekonomikas principiem, iedziļinoties ikdienā patērēto resursu izmantošanas paradumos.

Plānotie projekta rezultāti:

- Izstrādāta attālināta interaktīva spēle dabas izpētei "Cilpo apritīgi" - spēle, ar kuras palīdzību jauniešiem būs iespēja doties dabā, būt aktīviem un ar asprātīgu, izglītojošu jautājumu (cilpu) palīdzību, izzināt aprites ekonomikas principus;

- Izstrādāt un izgatavot ābola dzīves cikla lielformāta spēli - stendu. Lai parādītu aprites ekonomikas procesus, nepieciešams uzskatāms piemērs un mācību materiāls par produkta dzīves ciklu;

-Izstrādāt un izgatavot pilsētvides maketu par aprites ekonomikas principiem - lai runātu par aprites ekonomikas procesiem un notiekošo katrā posmā, svarīgi ir izprast ikdienas apstākļus, kuros cilvēks iekļaujas ik dienas. Analizējot un apskatot alternatīvas iespējams izzināt kā mūsu rīcības ietekmē vidi un ko mēs varētu darīt citādi, lai kļūtu ilgtspējīgāki;

- Izstrādāt un izgatavot un realizēt izbraukuma nodarbības. Projekta ietvaros notiks izbraukuma nodarbības (vismaz 15) uz tehnikumiem, aptverot trīs Vidzemes reģiona novadus un vienu Latgales reģiona novadu;

- Noorganizēt projekta noslēguma pasākumu dabas un tehnoloģiju parkā "URDA".

Vadlīnija

 

 "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana

Realizācijas laiks

  No 01.11.2022. līdz 01.10.2023.

Īstenotājs

  Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs"
  "Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151

Projekta kopējās izmaksas

 23 037,23€

Pieprasītais finansējums 

 18 660,01€

Piešķirtais finansējums 

 16 790,00 €

Projekta rezultāti: 

Projekta laikā izstrādāti vairāki vērtīgi materiāli, kurus varēsim izmantot arī turpmāk, izglītojot un iedrošinot pārmaiņām gan SIA “ZAAO” dabas un tehnoloģiju parka “URDA” apmeklētājus, gan izbraukuma nodarbību dalībniekus.
- Interaktīvs makets , kurš palīdz izvērst diskusiju par pilsētvides plānojuma ietekmi gan uz mūsu ikdienu, gan vidi, aicinot kļūt par pilsētvides plānošanas speciālistu, lai izveidotu videi, cilvēkiem un dzīvniekiem draudzīgu pilsētu.


- Interaktīvs stends “Ābola dzīves cikls” ir ērti saliekama un transformējama lielformāta spēle , kas detalizēti stāsta par ābola dzīves cikla dažādajiem posmiem.


- Interaktīva spēle “ Cilpo apritīgi!”, kas spēlējama viedierīcē un ļauj gan izkustēties, gan lieku reizi atgādina par ieradumiem, lai dzīvotu videi draudzīgāk. Spēlei nepieciešams mobilais internets un lietotne LOQUIZ, kuru bez maksas iespējams lejupielādēt gan App Store, gan Google Play veikalos. Spēle nav piesaistīta konkrētai vietai, to var spēlēt visā pasaulē, jautājumi sagatavoti 3 km
maršrutam.


Projekta ietvaros devāmies piecos izbraukumos, kopā aizvadot 15 nodarbības 244 tehnikumu jauniešiem no Vidzemes novada. Ar īpaši sagatavotu nodarbību pa aprites ekonomiku viesojāmies Valmieras tehnikumā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Priekuļos un Cēsīs, Smiltenes tehnikumā un Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā.


Projektu noslēdzām ar klātienes pasākumu dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”,27.oktobrī, 2023.gadā. Klātienē tikāmies ar šo piecu tehnikumu jauniešu komandām. Pasākuma laikā jaunieši prezentēja savu vīziju uzdotajam mājas darbam – izstrādāt recepti, izmantojot šī projekta apspriestāko varoni – ābolu, un, balstoties uz labākajiem aprites ekonomikas pamatprincipiem norādīt, ko jaunieši rekomendē darīt ar tām ābola daļām (mizas, kātiņš, sēkliņas), kura receptē netika iekļautas. Pasākuma laikā arī apbalvojām  labākos spēles “Cilpo apritīgi” cilpotājus un uzklausījām dažādu praktiķu – dārzkopja Gata Gāgas, ģimenes uzņēma “Labas saknes” Dainas Eglītes-Antonas un Zanes Kopštāles, vides pārvaldības inženieres, “KompostsLV” vadītājas, “Zero Waste Latvija’’ pieredzes stāstos bezatkritumu saimniekošanā un dzīvesveidā.