Projekts "Dod pieci! Esi apritē!" (Reģ.nr.1-08/89/2022).

Projekta mērķis - Nodrošināt jauniešiem iespēju padziļināti izglītoties par vides tēmām, realizējot nodarbības un cilpošanas spēli, kas ietver neformālās izglītības metodes, sekmējot izpratnes veicināšanu par aprites ekonomikas principiem, iedziļinoties ikdienā patērēto resursu izmantošanas paradumos.

Plānotie projekta rezultāti:

- Izstrādāta attālināta interaktīva spēle dabas izpētei "Cilpo apritīgi" - spēle, ar kuras palīdzību jauniešiem būs iespēja doties dabā, būt aktīviem un ar asprātīgu, izglītojošu jautājumu (cilpu) palīdzību, izzināt aprites ekonomikas principus;

- Izstrādāt un izgatavot ābola dzīves cikla lielformāta spēli - stendu. Lai parādītu aprites ekonomikas procesus, nepieciešams uzskatāms piemērs un mācību materiāls par produkta dzīves ciklu;

-Izstrādāt un izgatavot pilsētvides maketu par aprites ekonomikas principiem - lai runātu par aprites ekonomikas procesiem un notiekošo katrā posmā, svarīgi ir izprast ikdienas apstākļus, kuros cilvēks iekļaujas ik dienas. Analizējot un apskatot alternatīvas iespējams izzināt kā mūsu rīcības ietekmē vidi un ko mēs varētu darīt citādi, lai kļūtu ilgtspējīgāki;

- Izstrādāt un izgatavot un realizēt izbraukuma nodarbības. Projekta ietvaros notiks izbraukuma nodarbības (vismaz 15) uz tehnikumiem, aptverot trīs Vidzemes reģiona novadus un vienu Latgales reģiona novadu;

- Noorganizēt projekta noslēguma pasākumu dabas un tehnoloģiju parkā "URDA".

Vadlīnija

 

 "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana

Realizācijas laiks

  No 01.11.2022. līdz 01.10.2023.

Īstenotājs

  Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs"
  "Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151

Projekta kopējās izmaksas

 23 037,23€

Pieprasītais finansējums 

 18 660,01€

Piešķirtais finansējums 

 16 790,00 €