Projekts "Ieraugi patiesību un rīkojies!" (Nr.22-09-AL20-A019.2202-000009).

Projekta mērķis - ar tehnoloģiju palīdzību, mūsdienīgā, bet reālā veidā parādīt cilvēka ietekmi uz vidi un dabu, likt aizdomāties, ka katra ikdienas rīcība atstāj ietekmi un sekas. Projekts sekmēs un attīstīs biedrības iesākto darbu sabiedrības izglītošanā - rosinot cilvēku rīcības maiņu ilgtspējīgas attīstības virzienā, izglītojot dažādas mērķgrupas (bērnus, jauniešus, pieaugušos) par vides jautājumiem ar nodarbībām, pasākumiem, izpēti un apmācībām.

Plānotie projekta rezultāti:

- uzlabotas realizētās apmācības un radīta jauna un interaktīva iespēja izzināt - iegādātas 3D brilles un izstrādāts video materiāls.

Kopumā visas darbības vērstas, lai ierosinātu cilvēkus mainīt savu attieksmi resursu lietderīgas izmantošanas virzienā. Projekta laikā iegādātais sekmēs ilgtermiņā izpratni par vides jautājumiem un sekmēs ikdienas rīcības maiņu.

Rīcības nosaukums

  „Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana"

Realizācijas laiks

  No 01.09.2022. līdz 30.04.2023.

Īstenotājs

  Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs"
  "Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151

Projekta kopējās izmaksas

 9625,13€

Pieprasītais finansējums 

 8662,61€

Piešķirtais finansējums 

 8662,61 €