Jaunatne rītdienai

Reģ Nr. 1-08/48/2019

 

Projekta mērķis

Projekta aktivitātes paredz jauniešiem iespēju interesantā, atraktīvā veidā un uzskatāmā vidē iepazīt bezatbildīgu resursu izmantošanas sekas, pašiem domāt līdzi un meklēt risinājumus vides aizsardzības problēmu risināšanai un savas dzīves vides ekoloģiskai uzlabošanai. Tādēļ nepieciešams uzlabot un pilnveidot Dabas un tehnoloģiju parka  (DTP) “URDA” mācību programmu, ko piedāvā biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”. Inovatīvas, saistošas un uztveramas izglītojošas programmas pilnveidošana nepieciešama īpaši jauniešu auditorijai. Šodien esam patērētāju sabiedrība, dabas un citi pieejamie resursi tiek tērēti pārāk daudz, nedomājot ne par to vērtību, ne iegūšanu, ne izlietoto lietu utilizāciju. Tādēļ nepieciešams parādīt jauniešiem  gan to, kas notiek ar pasauli, dzīvojot bezatbildīgi, gan to kā katrs to kaut nedaudz var mainīt. Projekta mērķis ir ar izglītojošu pasākumu kopumu motivēt mainīt jauniešu dzīves uztveri un rīcību atbildīgākam dzīves veidam, saudzīgākai attieksmei pret dabas un vides resursiem.  

Jauniešu izglītošana reālā vidē - blakus atkritumu poligonam - vietai, kur var redzēt milzīgo atkritumu apjomu, ko mēs paši iedzīvotāji esam saražojusi, ir būtiski nozīmīga. Piedzīvojot klātienē šo atkritumu apjomu, tiek gūts emocionāls pārdzīvojums, kas rada vidi pārmaiņām. Attiecīgi mācību programmas ietvaros tiks piedāvāti alternatīvi risinājumi radošajās darbnīcās (piemēram, zobu pastas gatavošana, iepirkuma maisiņa šūšana u.tml.), kas veicina videi draudzīga dzīvesveida uzsākšanu vai turpināšanu.

Projekta rezultāti (plānotie):

1. Izveidotas 2 jaunas mācību programmas par atbildīgu vides un dabas resursu izmantošanu;
2. Noorganizēti 2 izglītojoši pasākumi;
3. Noorganizēti 2 radošo darbnīcu pasākumi;
4. Izveidotas 2 izglītojošas spēles;
5. Izglītoti vismaz 200 jaunieši par vides aizsardzības tēmām;
6. Izgatavots un izvietots teritorijā interaktīvs informācijas stends.

 

Vadlīnija   Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks   30.12.2019
Īstenotājs   Daibes ilgtspējas centrs
  "Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas   12 802.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda   9 985.87 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda   9 986.00 €