“Jaunie vides līderi”
Reģ Nr. 1-08/176/2017

Mērķis: Veidot viedokļu līderu tīklu Vidzemes un Ziemeļlatgales vidusskolās, īstenojot īpaši izstrādātus, kopīgus pasākumus un uzdevumus skolēnu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Īpaši izveidota ekspertu komanda projekta dalībniekiem sniedz konsultatīvu un informatīvu atbalstu pasākumu rīkošanā, prezentācijas prasmju izkopšanā, sava viedokļa formulēšanā un komunikācijas jautājumos, spēcinot jauno viedokļu līderu pārliecību iestājoties par dažādiem vides jautājumiem un konkurētspēju darba tirgū.


Aktivitātes:

  • Izveidotas 11 viedokļu līderu komandas no dažādām Vidzemes un Ziemeļlatgales mācību iestādēm;
  • Izveidota ekspertu komanda, kas izglīto projekta komandu par dažādām ar projektu un pasākumu vadīšanu, prezentēšanu saistītām tēmām, kā arī visa projekta laikā sniedz informatīvu atbalstu;
  • Īstenotas trīs apmācību dienas, kuru laikā komandas tika apmācītas pasākumu organizēšanā, projektu un aktivitāšu plānošanā, pētījumu izstrādē, kvalitatīvu prezentāciju sagatavošanā un īstenošanā, uzstāšanās mākslā, viedokļa formulēšanā un argimentācijā, jautājumos par aprites ekonomiku, vides aizsardzību;
  • 19.janvārī norisinājās projekta noslēguma pasākums, kura laikā visas komandas sniedza noslēguma prezentāciju par projekta laikā veiktajiem uzdevumiem

Projekta rezultāti:

  • Projektā iesaistījušies ap 80 cilvēkiem
  • Skolēni izveidojuši mācību materiālus (buketu, video, grāmatas, plakāta un spēles formātos) saviem vienaudžiem par dažādām ar aprites ekonomiku saistītām tēmām
  • Projekta noslēgumā notikusi erudīcijas spēle skolēniem
  • Katra komanda izstrādājusi pētījumu, teorijas apskatu, mācību materiālu un īstenojusi kādu aktivitāti, lai iesaistītu savus apkārtējos, par izvēlēto aprites ekonomikas tēmu
  • Komandas īstenojušas pieredzes apmaiņas braucienus savā starpā, veidojot sadraudzības tīklu un izzinot citu komandu tēmas

Projekts ilga no 13.04.2017. – 31.03.2018.


LVAF piešķīris 14776, 00 euro
ZAAO līdzfinansē 1730, 90 euro