Radi, lieku neradot
Reģ.nr. 1-08/76/2020

 

Projekta-kampaņas "Radi, lieku neradot" mērķis:

Noorganizējot kompleksu izziņas veicinošu kampaņu, sniegt jauniešiem iespēju padziļināti apgūt vides tēmas par aprites ekonomiku, kā arī rosināt pašiem domāt un radīt jaunus risinājumus materiāliem, kas nav šobrīd masveidā pārstrādājami, kā arī radīt iespēju jauniešiem dalīties ar savu labo praksi atkritumu samazināšanas un pārveidē.

Šī projekta - kampaņas “Radi, lieku neradot!” sauklis ir - “Idejas atrast pat zāģu skaidās var tie, kuri zina un nebaidās!”.

 

Projekta rezultāti (plānotie):

 • Izveidoti pieci attālināto lekciju/nodarbību video ar mācību saturu par aprites ekonomikas tēmām (ekodizains, atkritumu samazināšana, labošana un pārveide; atkritumu otrreizēja pārstrāde, preces dzīves cikls, atkritumu apsaimniekošana, inovācijas (inovatīvi materiāli, inovācijas (risinājumi, tehnoloģijas)),; oglekļa (CO2) izmešu samazināšana);
 • Izveidotas divas video tūres online vidē  par aprites ekonomikas tēmām (tūre pa atkritumu poligonu un tūre pa atkritumu poligona procesiem);
 • Radīta atpazīstama un ilgtspējīga kampaņas vizuālā identitāte;
 • Radīti vizuālie materiāli kā komikss, kas sastāv no 4 līdz 6 attēliem, kuros parādās kopējais stāsts, kas tad ir aprites ekonomika un kā to varam veicināt savā ikdienā - jauniešiem saistošā un saprotamā veidā. Caur komiksu tiks skaidroti dažādi jēdzieni un darbības aprites ekonomikas kontekstā;
 • 2D grafikā izveidotas divas animācijas spēles - viena par atkritumu apsaimniekošanas poligona darbību un tās ietekmi uz vidi un otra - produkta dzīves cikla analīze;
 • Sociālajos tīklos, e-klasē un citā web vidē pulicēta informācija par kampaņas uzsākšanu ar vizuālajiem materiāliem un uzsaukumiem (īss apraksts par projektu un aktivitātēm);
 • Organizētas 5 tiešsaistes sarunas un tikšanās - dzīves stila padomi jauniešiem on-line vidē  par aprites ekonomikas tēmām ar veitējā un plašākā sabiedrībā zināmiem cilvēkiem;
 • Attālināti īstenotas vismaz 10 lekcijas/nodarbības (piesaistot vismaz 400 jauniešus);
 • Izsludināta akcija “Rādi, ka neradi lieku!”;
 • Akcijā piedalījušies vismaz 200 jaunieši;
 • Vizuālo materiālu - komiksa attēlu sēriju lejupielādējuši vairāk nekā 100 reizes;
 • 2D grafiskās animācijas on-line aktivitātes-spēles apmeklējums vairāk kā 50 reizes (unikālie apmeklējumi);
 • Organizēts noslēguma klātienes pasākumu (2021.gada pavasarī) - novadīta dizaina domāšanas darbnīca un organizēts izpētes brauciens pa atkritumu poligonu (vismaz 50 dalībnieki);
 • Projekta rezultātu apkopojums un atspoguļojums;
 • Kampaņā kopumā iesaistījušies vismaz 600 jaunieši;
 • Projekta atskaišu sagatavošana, iesniegšana LVAF administrācijai.

Projekta rezultāti (faktiskie):

Kampaņas ,,Radi, lieku neradot!” tēlu Žani Neveisteri radījusi māksliniece Anna Vaivare. Žaņa uzsaukumam: ,,Izdarīšu vismaz vienu videi draudzīgu izvēli dienā un tam izaicinu arī Tevi!”, atsaucās teju 10 000 jauniešu no 42 Latvijas novadiem un 67 skolām, lai laika posmā no janvāra līdz maijam iesaistītos  kampaņas ietvaros sagatavotajās aktivitātes.          

 • Online video lekcijas. Dabas un tehnoloģiju parka,,URDA” pasniedzēji sagatavojuši 5 video lekcijas par tēmām ,,Atkritumu apsaimniekošana”, „Atkritumu otrreizējā pārstrāde un aprites ekonomika”, „Produkta dzīves cikls”, ,,Ekodizains”, „Atkritumu samazināšana, pārveidošana un labošana”. Lekcijas, kas balstītas uz kompetenču izglītības bāzes, skolotāji brīvi var integrēt katrs savā mācību priekšmetā. Kampaņas norises laikā lekcijas noklausījušies ap 2000 skolēnu.
 • Tiešsaistes sarunās. Lai iedvesmotu un dotu praktisku ievirzi rīcībai,  kampaņas laikā notika arī 6 tiešsaistes sarunas ar nozares speciālistiem – Kristīni Garklāvu, ,,Design Elevator” pārstāvjiem par ekodizaina un produkta dzīves cikla nozīmi, ar jauniešiem sarunājās arī modes māksliniece Baiba Ladiga – Kobajašī un Laura (zero waste aizsācēja Latvijā), kura jauniešus uzrunāja pat divreiz. Kopā vairāk kā 4000 sasniegtu ausu visā Latvijā.
 • 6 komiksi, kuri stāsta par aprites ekonomikas pamata tēmām – zaļās domāšanas cepuri, atkritumiem, aprites ekonomikas principu, iepakojumu, zero waste un ekodizainu. Komiksi pieejami dažādos formātos, kurus ērti var pielāgot mācību procesā arī jaunākiem bērniem, piemēram, ļaujot tos izkrāsot.
 • Online spēles -  ,,Nebaro atkritumu poligonu” un ,,Produkta dzīves ciklam pa pēdām”. Spēles vedina aizdomāties par aprites ekonomikas pamatprincipiem, kas vēl izmantotajiem resursiem neļauj tik ātri kļūt par neizmantojamiem atkritumiem.
 • Video. Kampaņas ietvaros radīti arī 7 video, kas atraktīvā veidā stāsta par procesiem reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā ,,Daibe” -  atkritumu ceļu, atkritumu šķirošanu, otrreiz pārstrādājamo materiālu šķirošanu, atkritumu noglabāšanu, biogāzes procesiem atkritumu kalnā, infiltrāta attīrīšanu, sadzīves atkritumu priekšapstrādi.
 • Papildinātā realitāte. Lai iepazītu ,,Daibes” atkritumu poligona teritoriju, procesus un skaņas radīts materiāls, kas ar mobilās lietotnes palīdzību ļauj nokļūt papildinātajā realitātē un paviesoties atkritumu poligonā.
 • Žaņa izaicinājums ,,Rādi, ka neradi lieku!”. Lai jaunieši ne tikai uzzinātu, bet arī varētu aktīvi līdzdarboties, kampaņas laikā Žanis jauniešiem bija sagatavojis  trīs izaicinājumus. Izaicinājumam kopā atsaucās 185 skolēni no 35 dažādām Latvijas skolām. Februārī viņi veidoja internet mēmes par tēmu ,,Žanis. Vide.Atkritumi”, martā devās produktu ciklam pa pēdām, bet aprīlī veidoja video, lai iepazīstinātu ar saviem videi draudzīgajiem paradumiem.

Vadlīnija

  „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte “Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

Realizācijas laiks

  No 01.10.2020. līdz 30.06.2021.

Īstenotājs

  Daibes ilgtspējas centrs
  "Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151

Projekta kopējās izmaksas

 44 331.50 €

Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda

 33 529,88 €

Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda

 33 249.00 €