Beziepakojuma preču veikals "BURKA"

2019./2020.mācību gadā beziepakojumu preču veikals "BURKA" atbalsta DTP "URDA" vides izglītības mācību programmas nodarbību par tēmu "Nulles atkritumu koncepts".

Vairāk par veikalu "BURKA" - https://beziepakojuma.lv/.