Daugavpils Universitāte

2017.gada 22. februārī Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis un ZAAO prokūrists Ģirts Kuplais parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz aktīvu iesaisti sabiedrības izglītošanā vides jautājumos, zinātniskās un materiālas bāzes izmantošanu pētniecībā, kopīgu projektu izstrādāšanu un prakses vietu nodrošināšanu Daugavpils Universitātes studentiem.

Vairāk par Daugavpils Universitāti - https://du.lv/.