AS "Latvijas valsts meži"

2019.gada 9. janvārī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) prezidents Roberts Strīpnieks un SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais tikās, lai parakstītu savstarpējās sadarbības līgumu. Parakstot šo vienošanos, abas puses apņemas veicināt sabiedrības izpratni un paradumu maiņu par vides aizsardzību un ilgtspējīgu atjaunojamo resursu izmantošanu, kopīgi īstenojot vides izglītības programmas.

“Mums ir prieks saskatīt jaunus, spēcīgus domubiedrus un partnerus šajā milzīgajā darbā, kas ir saistīts ar sabiedrības izglītošanu. Zaļā valsts kā koncepts un vērtība nedzimst ne mežos, ne purvos, ne ezeros, ne atkritumu apsaimniekošanas poligonos, bet gan cilvēku galvās, tāpēc esam ieguldījuši pūles darbā ar bērniem un skolotājiem, lai cilvēkus “inficētu” ar zaļās valsts ideju kā vērtību. Šodien mums nāk palīgā arī SIA “ZAAO” fantastiskā komanda ar dabas un tehnoloģiju parku “URDA” un citiem lieliskiem projektiem, un varam tikai priecāties, ka kopā, piepūšot vaigus, darbs veiksies vēl labāk,” parakstot memorandu, teica LVM prezidents Roberts Strīpnieks.

“Atkritumu apsaimniekošanā viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem bija, lai meži kļūst tīrāki un pašlaik vairākas institūcijas ir apstiprinājušas, ka meži laika gaitā tiešām kļuvuši mazāk piesārņoti.  Domāju, ka, turpinot izglītot jauno paaudzi, drīz tie būs pavisam tīri no atkritumiem,” tā SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Lai atraktīvā un saistošā veidā informētu bērnus un jauniešus par aktuālajiem vides jautājumiem, plānots tehnoloģiju parka “URDA” tuvumā esošajā mežā izveidot takas, kurās tiks demonstrēti ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi. Visa maršruta garumā būs objekti, kuros tiks skaidroti mežsaimniecības principi – arī meža atjaunošanas un kopšanas nozīme.

Tāpat nākotnē plānots attīstīt kvalifikācijas paaugstināšanas programmu skolotājiem un izveidot mūžizglītības programmu sabiedrībai – meža īpašniekiem, pašvaldību darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem.

Informācijas avots un foto: hhttps://www.lvm.lv/jaunumi/4167-as-latvijas-valsts-mezi-paraksta-sadarbibas-ligumu-ar-sia-zaao%C2%A0

Vairāk par AS "Latvijas valsts meži" - https://www.lvm.lv/jaunumi