UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

2017.gada 22.maijā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais noslēdza sadarbības līgumu, lai kopīgi īstenotu UNESCO Globālās rīcības programmas "Izglītība ilgstpējīgai attīstībai" noteiktos mērķus un uzdevumus, kā arī dabas un tehnoloģiju parka "URDA" darbībā ieviestu aktuālo starptautisko pieredzi. 

Vairāk par UNESCO - http://www.unesco.lv/.