Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

2019.gada 14.februārī parakstīts sadarbības līgums starp SIA "ZAAO" un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA). Līgums paredz sadarbību RTA studentu un RTA dibinātās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēnu prakses programmu īstenošanā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņā, kas vērsta uz abu līgumu parakstījušo pušu ietekmes pilnveidošanu reģionālās attīstības jomā, kā arī zinātniski pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību.

Vairāk par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) - www.ru.lv.