Beziepakojumu preču veikals "ieber.lv"

2019./2020.mācību gadā beziepakojumu preču veikals "ieber.lv" atbalsta DTP "URDA" vides izglītības mācību programmas nodarbību par tēmu "Nulles atkritumu koncepts".

Vairāk par veikalu "ieber.lv"  - http://www.ieber.lv/.