Ciemos pie pedagogiem

Publicēts:

Augusta beigas tradicionāli iezīmejas ar brīdi, kad visapkārt notiek rosība saistībā ar tuvojošo jauno mācību gadu.
Skolēnu, pirmsskolēnu ģimenēs tiek rūpētas skolas mantas, izglītības iestādēs pedagogi kaļ jaunus mācību plānus, rotā mācību telpas. 

Daudzos novados noris arī  izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un pedagogu darba konferences, kuru laikā visi tiekas, lai pārrunātu aktuālo izglītībā: pedagogu slodze un atalgojums, ārējo un iekšējo normatīvo aktu pielietošana ikdienas darbā, interešu izglītība, centralizēto eksāmenu rezultāti u.c. jautājumus.

Lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm mācību darbā, realizējot un integrējot tajā vides izglītību, arī mēs - SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parka "URDA" komanda - devāmies uz šīm konferencēm, lai pastāstītu par mūsu mācību programmu un aktivitāšu piedāvājumu 2023./2024.mācību gadam. 

Šajā augustā bijām ciemos pedagogu konferencēs Limbažu, Valkas, Smiltenes, Cēsus un Valmieras novadā.