“Daibes ilgstpējas centrs” uzsāk darbu pie kampaņas “Radi, lieku neradot!” izstrādes

Publicēts:

Videi draudzīga dzīvesveida veicināšana pieprasa nemitīgu sabiedrības izglītošanu, lai iepazīstinātu ar izvēlēm un iespējām, kas saistītas ar vides jautājumiem, paradumu maiņu un zaļāku dzīvošanu. Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” kopš 2017.gada ir realizējusi jau deviņus veiksmīgus projektus, kas saistīti ar vides, dabas un ilgstpējas tēmām. Oktobrī darbs uzsākts pie desmitā un jaunākā projekta - kampaņas “Radi, lieku neradot!” izstrādes.

 “Daibes ilgtspējas centra” izstrādātā kampaņas ideja “Radi, lieku neradot!” ieguvusi atbalstu un līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā projekta konkursā “Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitātē jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu. Kampaņas ietvaros paredzēts izstrādāt materiālus un izveidot dažāda veida savstarpēji saistītas aktivitātes jauniešiem no 7. līdz 12. klasei.

Paredzēts, ka kampaņā plānotās aktivitātes veicinās jauniešu aktīvu līdzdalību aprites ekonomikas jautājumos, kas paralēli formālajai izglītības sistēmai ļaus viņiem saprotamā veidā, atpazīstamos kanālos, simbolos un valodā uztvert informāciju gan par to, kas notiek ar pasauli, kad tiek dzīvots bezatbildīgi, gan to, kādas izmaiņas jau tagad iespējams veikt, lai atpazītu un, iespējams, nedaudz mainītu savas ģimenes paradumus un rīcību jautājumos, kas saistīti ar ikdienu un vidi. 

Ar kampaņas laikā radīto materiālu palīdzību būs iespējams attālināti paviesoties atkritumu poligonā, piedalīties online nodarbībās, spēlēt online spēles, iepazīties ar vēl neredzētiem komiksu varoņiem, uzzināt dizaina domāšanas pamatprincipus un uzklausīt harizmātisku viedokļu līderu ieteikumus videi draudzīgam dzīvesveidam.   

Paredzēts, ka kampaņas aktīvā daļa sāksies 2021. gada janvārī, kad sagatavotie materiāli un nodarbību iespējas tiks prezentētas skolām un jauniešiem. Līdz tam notiek aktīvs darbs pie kampaņas materiālu un aktivitāšu sagatavošanas, kas ietver gan kampaņas vizuālās identitātes izstrādi, attālināto lekciju/nodarbību satura izstrādi par aprites ekonomikas tēmām  (ekodizains, atkritumu samazināšana, labošana un pārveide, atkritumu otrreizēja pārstrāde, preču dzīves cikls, atkritumu apsaimniekošana u.c.) , online video tūru izveidi un online spēļu izstrādi.

Būtiski, ka kampaņas laikā jaunieši ne tikai iegūs informāciju, bet arī paši tiks aicināti aktīvi līdzdarboties,  atvērt vārtus radošam lidojumam un radīt jaunus risinājumus materiāliem, kas šobrīd nav masveidā pārstrādājami. Tieši tāpēc kampaņas “Radi, lieku neradot!” sauklis ir: idejas atrast pat zāģu skaidās var tie, kuri zina un nebaidās! Kampaņas veidotāji tic, ka plānotais, jauniešiem saprotamo un atpazīstamo aktivitāšu kopums ļaus skolēniem no pasīviem klausītājiem pārtapt par aktīviem darītājiem. 

Radi, liekot neradot

 

Kampaņu “Radi, lieku neradot!” (projekta realizācijas nr. 108/76/2020) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF),  realizē “Daibes ilgtspējas centrs”.