Februāris Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA"

Publicēts:

Februāri sauc par puteņu mēnesi - šogad dabas apstākļi to mums arī pierādīja. 

Skudru Urdu pieputinātie ceļi nespēja apturēt doties pie zinātkāriem bērniem uz Jaunpiebalgas vidusskolas PII grupiņu, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas PII Taurenē, Valkas pirmskolas izglītības iestādi, Saulkrastu vidusskolas PII grupu un Valmieras pilsētas PII "Ezītis". Mazie ķipari mācījās skudras gudrības, braucot pie Urdas uz Daibi no Sējas pagasta PII,  Stalbes pamatskolas PII, Cēsu Jaunās pamatskolas PII un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas struktūrvienības Vilķenes PII. Izzināt kādu ietekmi uz vidi atstāj mūsu visu saražotie atkritumi un meklēt iespējas kā šo ietekmi samazināt Dabas un tehnoloģiju parku apmeklēja jaunieši no Cēsu Pilsētas vidusskolas, Valmieras tehnikuma un Krimuldas vidusskolas. 

Klātienē apskatīt milzīgos atkritumu kalnus, redzēt kā notiek atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas procesi un arī pašiem mācīties par pareizu šķirošanu un resursu taupīšanu bija ieradušās pieaugušo grupas no Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāles "Rūja". Latvijas Samariešu apvienība SPC "Vanags" aicināja URDA pedagogus paskaidrot par sķirošanas niansēm, lai varētu samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Pēc nelielas apmācības mācību apmeklētāji ar virtuālo 3D briļlu palīdzību "uzbrauca" atkritumu kalnā uz bija pārsteigti par lielo atkritumu apjomu. 

22. februārī pasākumā "Es. Vide. Drošība" darbojās Cēsu Jaunās pamatskolas audzēkņi. Laiks bija pasakaini saulains, auksts, bet jauks. Tādēļ skolēni ne tikai iepazina atkritumu poligonu 'Daib" , ieguva zināšanas par drošību, bet arī mācoties par dabu izbaudīja ziemas priekus.