Noslēdzies projekts ,,Redzi, domā un dari!"

Publicēts:

Lai saprastu, ka, aizverot atkritumu konteinera vāku, atkritumi nenonāk mītiskā pasaulē, kur tie labprātīgi pašiznīcinās, vismaz reizi dzīvē katram no mums būtu vērts aizbraukt uz atkritumu poligonu, lai iepazītu tā darbību un procesus. Tas, iespējams, ļautu pieņemt ilgtermiņa lēmumus, lai samazinātu savā mājsaimniecībā saražoto atkritumu daudzumu.

Biedrība Daibes ilgtspējas centrs nemitīgi turpina veikt labiekārtošanas un pilnveidošanas darbus, lai uzlabotu dabas un tehnoloģiju parka URDA apmeklētāju pieredzi, skaidrotu par poligona ietekmi uz apkārtējo vidi un rosinātu uz rīcības maiņu, kas mūs visus vestu ilgtspējīgas attīstības virzienā.

Jaunākais biedrības realizētais projekts ir Redzi, domā un dari!. Tā ietvaros realizēti pasākumi, kas poligona viesiem ļaus piedzīvot vēl daudzpusīgāku pieredzi.

 

Izveidots interaktīvs reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra Daibe makets, kurš ne tikai reaģē uz pieskārieniem, bet daudz ērtākā un pārredzamākā veidā parāda poligona teritoriju, procesus un ļauj izpētīt, kas atkritumu kalnam ir vēderā, kas no kurienes izplūst un ko atkritumu kalns var radīt.

 

Lai papildinātu apmācību vadītāja stāstīto, ar skaņas un video sistēmu aprīkots autobuss, kurš apmeklētājus izved izpētes braucienā pa atkritumu poligonu.

Bet mobilā ugunskura vieta izveidota ar mērķi, lai stāstītu, rādītu un ļautu piedzīvot bezatkritumu piknika priekšrocības.

 

Dabas un tehnoloģiju parks URDA ir atvērts apmeklētājiem, tikšanās iepriekš jāsaskaņo. Tā var notikt saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.

Projektu Redzi, domā un dari! (projekta realizācijas Nr.21-09-AL20-A019.2202-000010) finansē Lauku atbalsta dienests, realizē Daibes ilgtspējas centrs dabas un tehnoloģiju parks URDA.