Jauns mācību materiāls dabas zinībās iznāks jau pavasarī

Publicēts:

Ar mērķi atraktīvā veidā bērnos radīt izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību, Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” sadarbībā ar biedrību “Daibes Ilgtspējas centrs” ir uzsākusi darbu pie īpaša mācību materiāla - “Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums”, kas ir Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projekts. 

 Mācību materiāls paredzēts 5 – 6 gadus veciem bērniem, viņu vecākiem, kā arī pirmskolas izglītības pedagogiem. Šī mācību materiāla mērķis ir atraktīvā, bērniem saistošā un vecumam atbilstošā veidā veidot izpratni par ilgtspējīgas attīstības nozīmi – gan visas planētas, gan savas personiskās dzīves līmenī, veicinot pētniecisku, uz darbību vērstu un pārveidojošu mācību procesu, kas iedvesmo arī atbilstoši rīkoties.

Jaunais mācību materiāls ietvers nodarbību aprakstus, darba lapas ar uzdevumiem un eksperimentiem, metodiskus ieteikumus pirmsskolas izglītības skolotājiem tēmu turpināšanai un nelielu animācijas filmu.

Mācību materiālā un animācijas filmā iecerētās nodarbību tēmas:
dzīve bez atkritumiem - Skudra Urda svin dzimšanas dienu;
organiskie atkritumi - Skudra Urda pēta kartupeli;
preces un atkritumi - Skudra Urda iepērkas;
ūdens piesārņojums - Skudra Urda pēta ūdeni.


“Latvija ir bagāta ar mežiem, upēm, ezeriem, pļavām un ikviens no mums grib, lai vide ap mums ir tīra, sakopta.  Jebkurā vidē, kurā dzīvojam, strādājam, atpūšamies, rodas noteikts atkritumu daudzums.  Mainot savu attieksmi pret vidi, mēs varam to saglabāt sakoptu un tīru. Tāpēc svarīgi mācīt bērniem atbildību pret vidi, veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un rosināt saudzēt dabu ikdienā. Pirmsskolas izglītības iestādē mēs varam veicināt dabaszinātņu izglītības popularitāti, runājot bērniem saistošā valodā un organizējot bērnu vecumposmam atbilstošas nodarbības. Projekta ietvaros aprīlī un maijā biedrība “Daibes Ilgtspējas centrs” nodrošinās 5-6 gadīgajiem bērniem 9 izglītojošas dabaszinību nodarbības, atbilstoši projektā izstrādātajam mācību materiālam,” stāsta Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Sarmīte Indriksone.

Ilgtspējīga attīstība prasa pārmaiņas mūsu domāšanā un darbības veidā. Projekta īstenotāji uzskata, ka vides izglītībai ir būtiska nozīme šādu pārmaiņu radīšanā, bet jauna mācību materiāla sagatavošana ir būtisks ieguldījums, lai parādītu dabaszinātņu nozīmīgumu ikdienas dzīvē, kas skar ikvienu no mums.

 

Papildu informācija:
Dženita Katiša
29209017