Jūnijs Dabas un tehnoloģiju parkā "Urda"

Publicēts:

Vasara ir klāt! Koku zaļums jau palicis tumšāks, saplaukuši ziedi pļavās un dobēs. Var jau sasmaržot meža zemenes un skolēni priecājas par vasaras brīvlaiku. Tomēr URDA darbi nav rimušies.

URDA devās izbraukuma nodarbībās pie Valmieras PII “Vālodzītes” , Launkalnes sākumskolas un Jāņmuižas PII zinātkārajiem bērniem. Pie mums ciemojās Valmieras PII “Pienenīte” un Valmieras PII “Kārliena” audzēkņi.

Darbīgie Smiltenes tehnikuma 2.kursa audzēkņi izzināja iespējas nodarbībā “Dzīve bez atkritumiem”.  Ciemiņi no Daugmales pamatskolas atveda sev līdzi ārzemju draugus no Erasmus+ programmas un kopā iepazina gan poligonu “Daibe”, gan mūsu dabas daudzveidību.

Jūnijā mūs apmeklēja liela Limbažu pensionāru  biedrības grupa, kas devās izzinošā ekskursijā pa poligonu “Daibe”, iepazīstot tā darbību un līdzdarbojās šķirošanas meistarklasē. Arī projekta “GREEN palette” dalībnieki no Viļānu un Balvu novadiem, kas vēlējās iegūt pieredzi labākā atkritumu apsaimniekošanā, devās izpētes braucienā un izzināja atkritumu šķirošanas nianses.

Vasara pašā pilnbriedā, bet URDA vēl daudz kas padomā…