Maija aktivitātes Dabas un tehnoloģiju parkā URDA

Publicēts:

Maijā Latvija top zaļa, zaļāka, viszaļākā - dabā var ieraudzīt visdažadākās zaļās krāsas gammas.

Arī URDĀ un ar URDU kopā rosās ''zaļi'' domājošie! Izbraukumā devāmies pie Valmieras PII ''Vālodzītes'' un uz Lizdēnu bibliotēku. Pie mums paspēja viesoties tik daudz zinātkāro, aktīvo, kustīgo - Jāņmuižas PII, Valmieras Viestura vidusskolas 1.,2.klase, Rencēnu pamatskolas 4.-6.klase, Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.klase, Cēsu Bērzaines pamatskolas - attīstības centra 2.klases audzēkņi, Krimuldas vidusskolas 1.b.klase, Limbažu vidusskolas 8.klase, Jaunpiebalgas vidusskolas 5.-6.klase, Valmieras 2.vidusskolas 7.-12.klase, Straupes pamatskolas PII 5.gad.grupa kopā ar māmiņām. Kukaiņu un citu dzīvnieku slepeno dzīvi izzināt bija ieradušies Valmieras 2.vidusskolas PII, Trikātas PII. Erasmus projektu ietvaros pie mums viesojās Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni ar Rumānijas, Itālijas, Slovākijas, Portugāles projekta draugiem, Rūjienas vidusskolas skolēni ar viesiem no Turcijas.  

Nodarbību tēmu - ''Es un mani atkritumi'' apguva Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 7.-12.klašu audzēkņi, Launkalnes sākumskolas 1.-4.klašu un PII audzēkņi, Lejasciema vidusskolas 2.-3.klase, Grundzāles pamatskolas 1.,4.klase, Smiltenes vidusskolas 7.a. un 7.b.klase. Uz Urdu tālu ceļu mēroja Rugāju vidusskolas 5.-6.klašu audzēkņi.

Tēmu ''Atkritumi un enerģija'' apguva Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas 3.a. un 2.a. klase, Limbažu vidusskolas 11.klase. Izpētes braucienā pa RAAC devās Latvijas Universitātes un Stokholmas Universitātes studenti.

Vasarā....un kādu dziesmiņu Jūs dungojat par vasaru?