Oktobra aktivitātes URDĀ

Publicēts:

Oktobrī Dabas un tehnoloģiju parkā URDA viesojās Valmieras Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ komanda, Valmieras sākumskolas 2.d klase, Amatas pamatskolas 1., 2. klase un 5.klase, Smiltenes vidusskolas 3.c un 3.d klase, Liepas pamatskolas 3.a klase. 

Pļavas izpētes dienā piedalījās A.Bieziņa Raiskuma pamatskolas 7.-9.klase, Amatas pamatskolas 7.,8.klase, Rūjienas vidusskolas 10.klase, Salacgrīvas vidusskolas 7.a klase, Rencēnu pamatskolas 9.klase.

Nodarbībās piedalījās arī Vecpiebalgas vidusskolas PII grupa, Smiltenes novada speciālās pamatskolas 3.-6.klašu audzēkņi, Mūrmuižas PII grupa, Mazsalacas vidusskolas 7.klase, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu audzēkņi ERASMUS+ projekta ietvaros. Zinātkāri audzēkņi bija no Priekuļu vidusskolas 5.klases, Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klases, Valmieras Pārgaujas sākumskolas 2.un 3.klases, Cēsu 1.pamatskolas 2.b klases, Valmieras tehnikuma, Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Pāles pamatskolas 7.-9.klases. Pētnieki uz nodarbībām ''Kukaiņu un citu dzīvnieku slepenā dzīve'', ''Rotaļlietu stāsts'' Urdā ieradās no Cēsu pilsētas 5.PII, Palsmanes PII, Limbažu PII ''Kāpēcītis''. 

Skudra URDA ciemojās pie Rubenes pamatskolas PII grupas, Veselavas PII, Skujenes PII, Smiltenes pilsētas PII ''Pīlādzītis'', Valmieras pilsētas PII ''Ezītis'' un Valkas pilsētas PII Ausekļa ielā. 

Pasākumā ''Es. Vide. Drošība.'' piedalījās Trapenes sākumskolas 1.-6.klase, Priekuļu vidusskolas 1.b, 4.b un 2.a klase, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 1.-3.klase, Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas 1.klase, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas 2.-6.klase. 

URDĀ  oktobrī viesojās trīs pieaugušo grupas.