Akcijā “Dārgumu medības” aicinām izzināt atkritumu ietekmi uz augsni

Publicēts:

Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” (URDA) pedagogi, kuri īsteno SIA “ZAAO” vides izglītības programmas, izstrādājuši izzinošu akciju. Pirmsskolu audzēkņi kopā ar pedagogiem aicināti pētīt vielu nezūdamību un atkritumu sadalīšanās procesus augsnē.

Akcijas mērķis ir veicināt bērnu izpratni par dabas procesiem, rosinot uz izpēti un analīzi. Akcijas laikā būs jāveic praktiskie un pētnieciskie uzdevumi: jāanalizē augsnē uz laiku ierakti atkritumu paraugi, jāpēta sliekas, jāveido komposta materiāls, radoši pieejot jāatveido slieka un jāstāsta stāsts par saviem novērojumiem. Darbu organizēt palīdzēs URDAS pedagogu izstrādātas darba lapas. Kas notiek ar ābolu serdi, kartupeļu mizu, saldumu iepakojumiem, papīru un plastmasa dzērienu pudeli, ja šie atkritumi nonāk augsnē, kas ir komposts un ko tajā dara slieka – izzināt aicināti mazie pētnieki.

Akcijas norise paredzēta līdz 30.aprīlim. Akcijas nolikums pieejams URDA mājas lapā https://www.urda.lv/lv/pieteiksanas-akcijam/6. Pieteikšanās akcijai ir atvērta un notiek līdz 16.novembrim.

Žūrija, pēc dalībnieku iesūtītajām fotogrāfijām, vērtēs bērnu iesaisti, veikto pētījumu kvalitāti, radošo darbu oriģinalitāti un jaunradi.

Akcijas balvu fondā ir nodarbības URDĀ par pārtikas ceļu un kukaiņu dzīvi, pārgājiens pa URDAS dabas taku, kā arī tematiskas rotaļas ar Skudru Urdu un brauciens izziņas tūrē ar autobusu pa Reģionāli atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe”.

Vides izglītības piedāvājumam dažādu vecumu grupu interesentiem aicinām sekot līdz mājas lapā www.urda.lv.