Septembra aktivitātes Dabas un tehnoloģiju parkā URDA

Publicēts:

Āboli krīt, zvaigznes krīt, lietus lāses krīt – viss liecina par rudens iestāšanos, bet rosīgu iestāšanos.

Skudra URDA izbraukumos devās uz Limbažu pilsētas 2.PII ‘’Kāpēcītis’’, Smiltenes pilsētas PII ‘’Pīlādzītis’’, Valmieras pilsētas PII ‘’Kāpēcītis’’, Valmieras pilsētas PII ‘’Krācītes’’, Valmieras pilsētas PII ‘’Kārliena’’.

Nodarbībās URDĀ viesojās Valmieras pilsētas PII ‘’Vālodzīte’’ audzēkņi, Valmieras pilsētas PII ‘’Ābelīte’’, Cēsu pilsētas 5.PII un Valmieras pilsētas PII ‘’Ezītis’’ audzēkņi.

Arī skolu aktivitāte bija liela – izzināt, darboties un mācīties brauca Sējas pamatskolas 2.-3.klase, Rīgas privātā vidusskola ‘’Klasika’’, Rugāju vidusskolas 7.klase, Rūjienas vidusskolas 2.a.,2.b.klase, Cēsu Jaunās skolas 1.,2.klase, Cēsu 1.pamatskolas 2.klase, Bilskas pamatskolas 7.-9.klase, Amatas pamatskolas 3.klase.

Atsākās ‘’Es. Vide. Drošība.’’ diena kopā ar autoskolas ‘’Lauris S’’ vadītāju Lauri Starikovu. To apmeklēja  1.-6.klašu audzēkņi no Straupes pamatskolas ,Priekuļu vidusskolas, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas un Cēsu 2.pamatskolas.

Šķirošanas ABC uzņēmumiem piedalījās Rīgas 272.PII ‘’Pērlīte’’, atbalsta centrs ‘’Pērle’’ no Cēsīm, ‘’Valmieras stikla šķiedra’’ darbinieki. Izpētes braucienā pa RAAC ‘’Daibe’’ devās Stalbes pamatskolas komanda, NORDPLUS projekta ietvaros kopā ar lietuviešu un dāņu partneriem, arī Cēsu Meža skolas dalībnieki ERASMUS+ projekta ietvaros kopā ar Francijas, Vācijas, Maķedonijas,Slovākijas un Rumānijas jauniešiem, kā arī Latvijas Universitātes ĢZZF vides zinātņu 1.kursa maģistratūras studenti.

Zelta rudeni izbaudījām Ģimeņu dienā, atzīmējot arī Tēvu dienu!