Septembra aktivitātes URDĀ

Publicēts:

Tik daudz notikumiem bagāts septembris! Cāļus skaita rudenī? Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA" var skaitīt, cik daudz sirsnīgu, priecīgu satikšanos bijis. 

Pirmā septembra nedēļa pagāja, kad ar dažādiem pasākumiem atzīmējam URDAI-5. Nedēļas ietvaros notika dažādas aktivitātes ikvienai mērķgrupai. "Skudras Urdas apslēptos dārgumus" meklēja Straupes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde ''Krācītes'', Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde ''Burtiņš'', Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ''Kārliena''. Pasākuma dienā "URDAS svētku kūka" piedalījās Pāles pamatskolas, Ainažu pamatskolas, Skujenes pamatskolas skolēni. Pasākuma dienā "URDA rotājas" piedalījās Cēsu pilsētas vidusskolas jaunieši.

Svētku nedēļas URDAI-5 noslēgumā notika pasākums ''Vide. Nakts. Cilvēks.'', kas bija pagātīgs ar krēslas stundas aktivitātēm, kas beidzās tumsā. Naksnīgo sajūtu poligonā piedzīvoja 87 dalībnieki - gan bērni, gan pieaugušie. Pasākumu “Vide. Nakts. Cilvēks.” tieka īstenots Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, ko finansiāli atbalstīja Cēsu novada pašvaldība.

Pirmajā šī gada pasākumā "Pļavas izpētes diena" kopā ar biteniekiem Andri Priedīti un Daci Keišu piedalījās Straupes pamatskolas audzēkņi. 

''Es. Vide. Drošība.'' - pasākums, kurā šogad kā jaunums - pievienojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), kuri izglīto par ugunsdrošību. Šajā pirmajā šī mācību gada pasākumā "Es. Vide. Drošība." piedalījās zinātkārie dalībnieki no A.Bieziņa Raiskuma pamatskolas, J.Cimzes Valkas ģimnāzijas, Valmieras 5.vidusskolas, Sējas pamatskolas, kuri piedalījās gan eksperimentu darbnīcā par auto apgaismojumu, gan izpētes braucienā pa poligonu, gan autoskolas ''Lauris S'' nodarbībā un VUGD nodarbībā.

Septembra mēnesī vides izglītības mācību programmu nodarbībās URDĀ piedalījās Apes pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte", Strenču pirmsskolas izglītības iestāde "Minkāns" filiāle "Dzērvīte" Sedā, Smiltenes vidusskolas 5.klašu skolēni, Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolēni, Strenču pamatskolas skolēni, Vecpiebalgas vidusskolas 2. un 3.klašu skolēni, Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ''Krācītes'' un Valmieras 2.vidusskolas skolēni. Mēneša noslēgumā izglītoties paguva arī zinātkārie dalībnieki no Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" un Liepas pamatskolas.

Savukārt izbraukuma nodarbībās Skudra Urda viesojās Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte", Limbažu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" un Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis", izzinot atkritumu šķirošanas nozīmību, organisko atkritumu rašanās avotus un apsaimniekošanas iespējas.

Projekta ''Dod pieci. Esi apritē'' ietvaros izbraukuma nodarbības notika Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Cēsīs, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā un Smiltenes tehnikumā, tehnikuma audzēkņiem paplašinot zināšanas par aprites ekonomikas un biokekonomikas principiem. Projektu “Dod pieci! Esi apritē!” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/89/2022) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, realizē  “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA ZAAO dabas un tehnoloģiju parku URDA.

Kopumā URDA izglītoja divdesmit deviņu izglītības iestāžu bērnus un jauniešus 

Pieaugušo neformālās izglītības programmā ''Vide- šodien un rīt'' URDĀ viesojās Cēsu sociālā dienesta darbinieku komanda, SEB līzings pieaugušo komanda. Liels prieks, ka Skolotāju dienas izzinošās aktivitātēs ciemojās Cēsu 1.pamatskolas pedagogi. 

Septembra mēnesī URDA izglītojusi kopumā 1241 iedzīvotāju!