Skudra Urda ciemojas Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”

Publicēts:

11.februārī Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” notika skudras Urdas vides izglītības nodarbības bērniem. Bērni devās rotaļās, kuru laikā izzināja papīra rašanās procesu, uzzināja, kā notiek atkritumu šķirošana un kur atkritumi nonāk pēc to izmešanas konteineros. Notika radoša darbošanās, ar skudras Urdas palīdzību no vecām avīzēm radot jaunu papīru. Nodarbības beigās bērni par sekmīgu vides jautājumu apgūšanu saņēma dāvanas.