“URDA” dabai draudzīgus padomus izglītības iestāžu audzēkņiem sniedz caur datora ekrānu

Publicēts:

Lai arī Covid19 situācija valstī ir radījusi izmaiņas Dabas un tehnoloģiju parka (DTP) “URDA” ikdienā, darbs vides izglītības jomā turpinās. SIA “ZAAO” vides izglītības pedagogi uzrunā pirmsskolu un skolu audzēkņus par vides tēmām, izmantojot interneta platformas. Pirmsskolēniem padomus videi draudzīgai rīcībai sniedz tēls Skudra Urda.

Attālināto nodarbību laikā ar pirmsskolēniem notiek attiecīgajam vecumam pielāgotas sarunas par atkritumu rašanos un pareizu to apsaimniekošanas nozīmi. Bērni skatās mācību animācijas filmu “Skudra Urda domā, meklē, atklāj”, pēc kuras noris sarunas par iespējām samazināt radīto atkritumu daudzumu. No “URDA” pedagogiem bērni saņem arī darba lapas savu zināšanu nostiprināšanai.

1.-6.klašu skolēnu pedagogi no “URDA” vides izglītības pedagogiem var saņemt video uzdevumus, kuri izstrādāti DTP “URDA” mācību dabas takā, reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas poligonā "Daibe" un “URDA” laboratorijā.

Savukārt 7.-12.klašu skolēniem tiek piedāvāta tiešsaistes lekcija-nodarbība par tēmām "Kas ir Tavā kosmētikas maciņā", "Bīstamie sadzīves atkritumi" un "Videi draudzīgu pasākumu organizēšana". 

Mācību materiāli šī brīža situācijai pielāgoti no vides izglītības satura, kas radīts kopā ar sadarbības partneriem, realizējot dažādus projektus vides aizsardzībā un paradumu maiņas veicināšanā.