URDA sveic svētkos!

Publicēts:

Re - arī zvaigznēs ierakstīts 

Tas pats, kas laukos plašos: 

"Jāmeklē sudrabs tas baltais, kas trīc

tepatās - mūsos pašos". 

                    / I. Ziedonis/

 

 

URDA komanda vēl gaišus, mierpilnus un sirds siltus svētkus!