URDA uzsāk jauno mācību gadu

Publicēts:

Līdz ar jauna mācību gada sākumu izglītības iestādēs, 2023./2024. mācību gadu atklāj arī SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”, kurā būs iespēja līdzdarboties jaunās mācību programmās visās vecuma grupās.

Pirmsskolas vecuma bērniem šajā mācību gadā tiek piedāvāts nodarbību cikls “Skudras Urdas gudrā māja” un “Skudra Urda domā, meklē un atklāj” (URDA dodas izbraukumā uz iestādi). Ciemojoties URDĀ, četrās rotaļnodarbībās bērniem būs iespēja uzzināt par atkritumiem caur ikdienā biežāk sastopamajām lietām – rotaļlietām, pārtiku, ūdeni, dzīvniekiem un kukaiņiem.

Vispārējās izglītības iestāžu skolēniem no 1. līdz 6.klasei un no 7. līdz 12.klasei tiek piedāvāta mācību programma “Domāt, meklēt, atklāt URDĀ”, kuras ietvaros četrās atsevišķās nodarbībās iespēja pilnveidot prasmes un uzzināt ko jaunu dabas, atkritumu poligona procesu, atkritumu apsaimniekošanas un ilgtspējas apakštēmās. Informācija par visām nodarbībām pieejama tīmekļa vietnē www.urda.lv

Neskatoties uz mācību gada sākumu, URDA gaida arī pieaugušo grupas. Visu gadu pieaugušajiem tiek piedāvāti 4 mācību moduļi, kas ietver gan izpētes braucienu poligonā “Daibe”, gan radošus uzdevumus, izglītojošas lekcijas. Tāpat URDA dodas arī klātienē uz uzņēmumiem, lai kopīgi apgūtu atkritumu šķirošanas ABC. Plašāka informācija un pieteikšanās tīmekļa vietnē 

Visas URDA piedāvātās izglītības programmas ir licencētas, nepieciešamības gadījumā izglītības iestādei vai pieaugušo grupai tiek izsniegts sertifikāts par mācību programmas apguvi.

Šis būs URDA kārtējais mācību gads, kas tiek īstenots URDA ēkā un tas tiks atzīmēts ar īpašu programmu visām vecuma grupām. SIA “ZAAO” vides izglītības nodaļas un URDA vadītāja Ieva Freimane-Mihailova atzīmē: “URDĀ esam aizvadījuši ne tikai darbīgu vasaru, bet arī aizraujošus 5 gadus un ar nepacietību gaidām tikšanos ar zinātkārajiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, lai to kopīgi atzīmētu! Par godu URDA ēkas svētkiem, pirms apmācību uzsākšanas, septembra pirmajā nedēļā organizēsim svētku pasākumus “URDAI PIECI!”, kurā gaidīts ikviens! Kā arī priecāsimies par ikvienu zinātkāru apmeklētāju ikdienā, lai kopā izzinātu atkritumu ceļu, poligona procesus, kopā eksperimentētu un uzzinātu vairāk par aprites ekonomikas un ilgtspējas jautājumiem.”

Plašāka informācija par “URDAI PIECI” pasākumiem pieejama www.urda.lv

Tradicionāli šajā mācību gadā izglītības iestādēm tiks organizētas arī akcijas ar mērķi pievērst uzmanību atkritumu pārstrādei, dažādiem materiāliem, kas sastopami ikdienā. Informācija par akcijām, to norisi ir publicēta URDA tīmekļa vietnē . 

Atgādinām, ka nodarbības SIA “ZAAO” darbības reģiona izglītības iestādēm, pieaugušo grupām tiek organizētas bez maksas.

2022./2023. mācību gadā URDA rīkotajās apmācībās piedalījās vairāk kā 5000 bērni un pieaugušie.

Papildus nodarbībām un akcijām arī šajā mācību gadā URDA organizēs tematiskus izpētes pasākumus par dabas tēmām izglītības iestādēm, gan arī Dabas dienas ikvienam interesantam, no kurām pirmā jau 14. oktobrī. Plašāka informācija pirms pasākumiem tīmekļa vietne www.urda.lv un URDA sociālo tīklu vietnēs Facebook un Instagram.

Uz tikšanos URDA, lai kopīgi domātu, meklētu, atklātu!