Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursā biedrība "Daibes ilgtspējas centrs" saņēmus finansiālu atbalstu projekta "Informatīvi stendi dabas takai" realizēšanai 250 Eur apmērā.

 

Projektā paredzētās aktivitātes:

Paredzēts izveidot četrus informatīvus stendus dabas takai. Stendu izgatavošana tiks pirkta kā pakalpojums. Stendu satura izstrādi un uzstādīšanu veiks biedrības dalībnieki. Pēc stendu uzstādīšanas tiks organizētas ģimeņu un citu interesentu sestdienas, kuru laikā novada iedzīvotājiem būs iespēja izstaigāt dabas taku, izlasīt un uzzināt vairāk par dabas objektiem, kā arī atstāt atsauksmes un ieteikumus uzlabojumiem par dabas taku un stendu kvalitāti.

Projekta plānotie rezultāti:

Projekts ir ilgtspējīgs, jo pēc tā realizācijas, informatīvie stendi dabas takās dos ieguldījumu novada iedzīvotāju vides apziņas celšanā un vairos interesi un zināšanas par dabu sev apkārt – tepat novada teritorijā. Dabas taka ar informatīvajiem stendiem būs publiski pieejama bez maksas visiem novada iedzīvotājiem arī pēc projekta realizācijas.

Projektu finansē Pārgaujas novada pašvaldība.