Jaunie vides līderi - vides vēstneši

Reģ Nr. 1-08/162/2018

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis: Turpināt darbu pie jauniešu - vides līderu apzināšanas un pilnveidošanas, sniedzot jauniešiem holisku ieskatu par vides jautājumiem un atraisot zināšanu pārneses kompetences, lai radītu neformālās izglītības programmu par bioloģisko daudzveidību, atkritumiem un klimatu pārmaiņām jauniešiem, tādējādi arī paaugstinot projekta iesniedzēju pieredzi un zināšanas vides iniciatīvu īstenošanā. Projekta ilgtermiņa mērķis: Multiplicēšanās efekts jauniešu vides apziņas paaugstināšanai caur jauniešiem - vides līderiem un vēstnešiem.

Projekta uzdevumi

1. Pieci publiskie pasākumi “Vides vēstnesis” – informatīvs un interaktīvs stends par vides tēmām; 2. Interaktīvas un izglītojošas tīmekļa platformas izstrāde – veidosim rakstu sēriju par noteiktajiem projekta tematiem; 3. Jauno līderu vasaras skola – 20 Jauniem vides līderiem; 4. Metodisko materiālu pilnveide un aprobācija.

Projekta rezultāti

1.1. Izveidots 1 informatīvs un interaktīvs stends par sekojošām tēmām: bioloģiskā daudzveidība; atkritumi kā resurss; klimata pārmaiņas, kas tiek izvietots trīs publisko pasākumu laikā;

1.2. 225 jaunieši piedalījušies 9 interaktīvās nodarbībās 3 publiskos pasākumos Valmiera, Cēsis, Burtnieku novads (par konkrētiem norises datumiem Fonda administrācija tiks informēta 2 nedēļas iepriekš);

2.1. Izstrādāta interaktīva un izglītojošā interneta platforma (www.urda.lv), kas ietver mācību programmu - tajā izstrādātos materiālus par trim tēmām - bioloģiskā daudzveidība; atkritumi kā resurss; klimata pārmaiņas; (platformas uzturēšanu veiks biedrība no saviem resursiem un ar savām zināšanām);

2.2. Ar platformas palīdzību tiek sasniegtā mērķauditorija 200 unikālo apmeklētāju (laika periodā no 1.septembra līdz 31.oktobrim).

3.1. Izsūtīta informācija par pieteikšanos vasaras skolai > 30 skolām, augstskolām (filiālēm), jauniešu domēm, iepriekšējā gada jaunajiem līderiem;

3.2. Izstrādāta pieteikuma anketa ar detalizētiem atlases kritērijiem;

3.3. Izstrādāta detalizēta vasaras skolas programma;

3.4. Organizēta Vasaras skola 20 jauniešiem. Galvenās tēmas - bioloģiskā daudzveidība; atkritumi kā resurss; klimata pārmaiņas. Novadītas 3 nodarbības (par Vasaras skolas programmu un konkrētiem datumiem un vietu Fonda administrācija tiks informēta 2 nedēļas iepriekš);

3.5. Izstrādāta Vides līderu apziņas celšanas pasākumu metodika, kas pēc tam tiks ievietota interaktīvajā platformā kā izmantojams paraugs citiem;

4.1. Izveidotas un pilnveidots 3 nodarbību metodisko materiālu gala versijas par trim tēmām - bioloģiskā daudzveidība; atkritumi kā resurss; klimata pārmaiņas. Materiāla būs pieejami – www.urda.lv vietnē;

4.2. Nodarbību materiāli aprobēti 120 citiem jauniešiem, kas atsākoties mācību laikam, tiks aicināti no Vidzemes reģiona skolām klātienē piedalīties nodarbībās, kuru saturu būs veidojuši jaunieši Vasaras skolas ietvaros;

4.3. Apmācīti 3 nodarbību vadītāji, kas spēs novadīt nodarbības par trim projekta tēmām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2018
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 45 060.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 720.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 400.00 €