Tīra vide teiks PALDIES!

Reģ Nr. 1-08/220/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: Organizēt informatīvu kampaņu pagastu apsaimniekotājiem, pašvaldību namu apsaimniekotājiem, kā arī citiem pašvaldību iestāžu darbiniekiem Vidzemē, ar mērķi veicināt un praktiskiem piemēriem skaidrot videi draudzīgu saimniekošanu ne tikai mājās, bet arī darba vietā (t.sk. aprites ekonomiku). Projekta ietvaros izveidot rakstu sēriju, video un vizuālus materiālus par videi draudzīgu dzīvesveidu, ko gan projekta laikā, gan pēc tā, iespējams izplatīt ne tikai tiešajai mērķauditorijai, bet, izmantojot pašvaldību informācijas nodošanas kanālus, visiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. Ilgtermiņa mērķis: Nodrošināt nepieciešamās zināšanas un veicināt pagastu un namu pārvaldnieku iesaistīšanos videi draudzīga dzīvesveida principu ieviešanā pārvaldāmajās teritorijās. Izmantojot tiešo pārvaldnieku kontaktu ar pagastu un novadu iedzīvotājiem, kā arī pašvaldībām, kopīgiem spēkiem veidot aprites ekonomikas principu ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras izveidi un veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot projekta platformu Facebook.com sociālajā tīklā; 2. Apzināt un informēt visus Vidzemes plānošanas reģiona pagastu un novadu pārvaldniekus, pašvaldību namu apsaimniekotājus par projekta norisi ar aicinājumu piedalīties; 3. Izveidot izglītojošo semināru lektoru komandu un scenāriju; 4. Sastādīt izbraukumu (izglītojošu semināru) grafiku; 5. Īstenot seminārus; 6. Semināru laikā pārbaudīt pārvaldnieku zināšanas par videi draudzīgu dzīvesveidu, aktualitātes, trūkstošo informāciju par šo tēmu un darba specifiku darbā ar iedzīvotājiem. Balstoties uz iegūto informāciju izveidot rokasgrāmatu, kas īpaši paredzēta pagastu un novadu pārvaldniekiem videi draudzīgas saimniekošanas veicināšanā iedzīvotāju vidū. 7. Sagatavot rakstu sēriju, vizuālos materiālus par tēmām: - aprites ekonomikas principi; - videi un makam draudzīgs dzīvesveids; - videi draudzīga saimniekošana dārzā; - atkritumu dedzināšana un tās sekas; - gudra iepirkšanās; 8. Sagatavot video materiālu par aprites ekonomikas principiem un videi un makam draudzīgu dzīvesveidu, saimniekošanu; 9. Rīkot noslēguma pasākumu poligonā “Daibe”, kura laikā mērķauditorija tiek iepazīstināta ar poligona darbu, videi draudzīgiem atkritumu apsaimniekošanas risinājumiem, kā arī aprites ekonomikas praktiskas ieviešanas principiem. 10. Noslēguma pasākumā rīkot atkritumu šķirošanas un aprites ekonomikas nozīmības meistarklasi, tā pārbaudot pārvaldnieku zināšanas, kas gūtas izglītojošajos semināros. Izvēloties šādu metodi iespējams salīdzināt un mērīt zināšanas pirms un pēc projekta.

Projekta rezultāti

1. Izveidota projekta platforma sociālajā tīklā Facebook.com; 2. Izstrādāti vizuālie materiāli (infografikas) par 5.2. punktā minētajām tēmām izplatīšanai interneta vidē, medijos un sadarbības partneriem; 3. Sagatavota rakstu sērija publicēšanai reģionālajos laikrakstos; 4. Izveidoti divi video materiāli publiskošanai sociālajos medijos, Re:TV un pašvaldību mājas lapās; 5. Izveidota lektoru komanda izglītojošo semināru vadīšanai; 6. Novadīti izglītojoši semināri pagastu pārvaldniekiem, pašvadību namu apsaimniekotājiem Alojas, Amatas, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Smiltenes, Stenču, Valkas, Vecpiebalgas, Viļakas novados un Valmieras pilsētā (kopā 28). 7. Semināru laikā pārbaudītas pārvaldnieku zināšanas par dažādām ar videi draudzīgu dzīvesveidu saistītām tēmām; 8. Balsoties uz iegūto informāciju par pārvaldnieku zināšanām, izveidota rokasgrāmata, kas paredzēta konkrētās mērķauditorijas darbam ar iedzīvotājiem videi draudzīga dzīvesveida ieviešanā ikdienā; 9. Noorganizēts un īstenots noslēguma pasākums poligonā “Daibe”, kura laikā notiek meistarklase atkritumu šķiršošanā un atkārtoti tiek pārbaudītas pārvaldnieku zināšanas par videi draudzīgu dzīvesveidu; 10. Sagatavotā rakstu sērija, vizuālie un video materiāli nodoti Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām lietošanā, kā arī izvietoti biedrības Facebook.com kontā. 11. Rokasgrāmata pārvaldniekiem, pēc nepieciešamības, nodrošināta visas Latvijas pagastu pārvaldniekiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2017
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 27 458.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 146.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 992.00 €