URDA šķiro un samazina
Reģ Nr. 1-08/57/2019

Projekta mērķis

Akcija "Šķiro un samazini!? Padalies, kā veicās!" sastāv no vairākām būtiskām sadaļām, kas katra ļauj iesaistīt dažādas mērķauditorijas. Akcija paredzēta sabiedrības uzrunāšanai un iesaistīšanai par atbildīgu vides un resursu izmantošanu savā ikdienā, sniedzot informāciju lielformāta plakātu-baneru veidā ar pretstatu fotoattēliem par to, kāpēc tas ir aktuāli, kā saprātīgāk rīkoties, kā arī akcija arī dodot iespēju cilvēkiem pašiem padalīties ar savu pieredzi, publicējot foto attēlus sociālajos tīklos ar darbībām, ko tie jau veic savā ikdienā vai arī akcijas ietvaros uzsākuši, mainot savu ikdienu, piemēram, atkritumu šķirošana, kopumā atkritumu samazināšana.

Akcija ietver sevī gan izglītojošu, gan iesaistošu aktivitāšu kopumu, kas dažādas mērķgrupas pārstāvjus aicina iesaistīties rīcīborentētās darbībās, lai stimulētu alternatīvas un videi draudzīgas rīcības izvēli dažādās ikdienas situācijās tādā veidā kļūstot atbildīgākiem vides un dabas resursu izmantošanā.

Projekta rezultāti (faktiskie):

1. Konkursa nolikums izsūtīts 800 izglītības iestādēm;
2. Lielformātu attēlu radīšanas process - sagatavoti 20 lielformāta plakāti. Projekta laikā tapušie plakāti, kas paredzēti ievietošanai internetā vai drukāšanai, lejupielādējami šeit.
3. Dalīti vākto konteineru uzlīmju izgatavošana veikta sadarbībā ar Valmieras Diziana un mākslas vidusskolu;
4. Akcijas norise - piedalījušies apmēram 1500 iesaistīto dalībnieku un iesūtījuši 86 akcijai speciāli radītus fotoattēlus un fotokolāžas, kas pieejamas apskatei Facebook, Instagram, www.urda.lv;
5. Lielformātu plakātu izvietošana - tika izvietoti apskatei SIA "CATA" Cēsīs, TC "Valleta" Valmierā, Pārgauajs novada pašvaldībā un Līgatnes Dabas takās.
6. Noslēguma pasākums - Pasākumu apmeklējis 81 dalībnieks.

 

Vadlīnija   Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks   Līdz 31.01.2020.
Īstenotājs   Daibes ilgtspējas centrs
  "Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas   10 881.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda   8 922.42 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda   8 922.00 €