Latvijas Lauksaimniecības universitāte

2017.gada 23.janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektore Irina Pilvere un ZAAO prokūrists Ģirts Kuplais parakstīja savstarpēju sadarbības līgumu, kas paredz aktīvu iesaisti sabiedrības izglītošanā vides jautājumos, zinātniskās un materiālas bāzes izmantošanu pētniecībā, kopīgu projektu izstrādāšanu un daudzveidīgu kompetenču attīstību.
LLU īsteno sadarbību ar ZAAO arī studentu prakšu laikā, kad studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” studējošie dodas mācību ekskursijās uz Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe”.

Vairāk par Latvijas Lauksaimniecības universitāti - http://www.llu.lv/.