Latvijas Universitāte

2017.gada 22.maijā Latvijas Universitātes (LU) prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš un ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais noslēdza sadarbības līgumu vides izglītībā, pētniecībā un kultūrvēsturiskās vides un pašvaldības teritoriju attīstībā.

Līgums noslēgts par LU un ZAAO  sadarbību kopīgu semināru, konferenču, vispārizglītojošu pasākumu organizēšanā, savstarpēju konsultāciju sniegšanā, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību, mūžizglītības veicināšanu un popularizēšanu, jauniešu motivēšanu studijām Latvijas Universitātē, pētniecisko darbu izstrādē un laboratoriju aprīkojuma izmantošanā, kopīgu Eiropas Savienības finansētu projektu pieteikumu sagatavošanā.

Vairāk par Latvijas Universitāti - https://www.lu.lv/.