Apraksts

2023./2024.mācību gadā SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" piedāvā 1.-6.klašu skolēniem mācību programmu "Domāt, meklēt, atklāt URDĀ” 1.-6.klasei, piedāvājot iesaistīties četrās nodarbībās par dažādām apakštēmām:

  • “Domāt, meklēt, sajust DABĀ”, 1.-3.klase dosies dabas takā, piestājot pieturpunktos, lai darbotos par kukaiņiem, kokiem, augiem un putniem, savukārt 4.-6.klases skolēni dosies dabas takā, orientējoties pēc kartes, lai atrastu paslēptos jautājumus un uzdevumus.
  • “Domāt, meklēt, atklāt POLIGONA PROCESUS”, 1.-3.klase darbosies laboratorijā ar eksperimentiem - gan vēros demeonstrējumus,  gan eksperimentēs patstāvīgi. 4.-6.klašu skolēnus sagaida vairāki eksperimenti, kas būs jāveic gan individuāli, gan grupās pa eksperimentu stacijām URDA laboratorijā, iepazīstot dažādus atkritumu apsaimniekošanas poligona procesus. 
  • “Domāt, izzināt, apsaimniekot ATKRITUMUS”, 1.-3.klase pētīs, uzzinās un izzinās pārtikas un citus bioloģiskos atkritumus, savukārt 4.-6.klase prātos, secinās un izzinās lietas par bīstamo atkritumu un elektrisko, un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu. 
  • “Domāt, meklēt, atrast ILGTSPĒJU”, 1.-3.klase iepazīs un izmēģinās, kas ir bioekonomika, bet 4.-6.klase apgūs aprites ekonimikas pamatprincipus.

Katras nodarbības saturā ir iekļauts arī izglītojošais izpētes brauciens pa atkritumu poligonu "Daibe", lai uzzinātu un izprastu principus, kā tiek apsaimniekoti mūsu pašu katra iedzīvotāja radītie atkritumi.

Mērķauditorija: 1.-6.klašu skolēni. Tēmu saturs un metodes tiek pielāgotas atbilstoši klašu grupām (1.-3.klase, 4.-6.klase).

Programmas mērķis: Sekmēt skolēnu radošumu, interesi un izpratni par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, nodrošinot iespēju vides tēmas apgūt dabas un tehnoloģiju parka “URDA” infrastruktūrā (atkritumu poligons, dabas taka, meža taka, laboratorija), lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

Vienas nodarbības garums: 2 stundas (1.-3.klasei) un 2 stundas un 30 minūtes (4.-6.klasei).

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona* izglītības iestādēm nodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām izglītības iestādēm nodarbības ir par maksu. 

*SIA "ZAAO" darbības reģiona karte.

SIA "ZAAO" darbības reģions