apraksts

2023./2024. mācību gadā Skudra Urda dosies uz jūsu pirmsskolas izglītības iestādi ar izbraukuma mācību programmu "Skudra Urda domā, meklē un atklāj", piedāvājot piecas rotaļnodarbības par dažādām tēmām:

  • Skudra Urda pēta ūdeni, tēma - ūdens piesārņojums (tiks filtrets ūdens).
  • Skudra Urda iepērkas, tēma - preces un atkritumi (tiks šķiroti atkritumi).
  • Skudra Urda šķiro makulatūru un gatavo papīru, tēma - papīra ceļš (tiks gatavots papīrs).
  • Skudra Urda pēta kartupeli, tēma - organiskie atkritumi (tiks pagatavota dabīga līme).
  • Skudra Urda svin dzimšanas dienu, tēma - dzīve bez atkritumiem (tiks uzklāts svētku galds pēc nulles atkritumu koncepta). ("GENE" finasētais projekts "Skudra Urda domā, meklē un atklāj").

Mērķauditorija: SIA "ZAAO" darbības reģiona* pirmsskolas izglītības iestāžu t.sk. pirmsskolas grupu pirmsskolēni vecumā no pieciem gadiem.

Programmas mērķis: Atraktīvā, bērniem saistošā un vecumam atbilstošā veidā, veidot pratību pamatus atkritumu apsaimniekošanā t.sk. to neradīšanā, attīstot kritisko domāšanu, sadarbības prasmes, spēju paust savu viedokli, kā arī iesaistīties un apgūt praktiskus darbus.

Vienas rotaļnodarbības garums aptuveni 60 minūtes.

Vieta: Nodarbības notiek pie jums jūsu pirmsskolas izglītības iestādē.

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona* pirmsskolas izglītības iestādēm t.sk. pirmsskolas grupām rotaļnodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām izglītības iestādēm šis piedāvājums netiek piedāvāts.

* SIA "ZAAO" darbības reģiona karte.

SIA "ZAAO" darbības reģions