Nodarbību apraksts

2022./2023. mācību gadā Skudra Urda dosies uz jūsu pirmsskolas izglītības iestādi ar izbraukuma mācību programmu "Skudra Urda domā, meklē un atklāj".

 

Mērķauditorija: SIA "ZAAO" darbības reģiona* pirmsskolas izglītības iestāžu t.sk. pirmsskolas grupu pirmsskolēni vecumā no pieciem gadiem.

 

Programmas mērķis: Atraktīvā, bērniem saistošā un vecumam atbilstošā veidā, veidot pratību pamatus atkritumu apsaimniekošanā t.sk. to neradīšanā, attīstot kritisko domāšanu, sadarbības prasmes, spēju paust savu viedokli, kā arī iesaistīties un apgūt praktiskus darbus.

 

Mācību programmā ietilpst piecas rotaļnodarbības par dažādām tēmām:

  • Skudra Urda pēta ūdeni, tēma - ūdens piesārņojums (tiks filtrets ūdens).
  • Skudra Urda iepērkas, tēma - preces un atkritumi (tiks šķiroti atkritumi).
  • Skudra Urda šķiro makulatūru un gatavo papīru, tēma - papīra ceļš (tiks gatavots papīrs).
  • Skudra Urda pēta kartupeli, tēma - organiskie atkritumi (tiks pagatavota dabīga līme).
  • Skudra Urda svin dzimšanas dienu, tēma - dzīve bez atkritumiem (tiks uzklāts svētku galds pēc nulles atkritumu koncepta). (Uzskates materiāli nodarbībām pateicoties beziepakojuma preču veikaliem: "Zemes draugs”, “TURZA”, “BURKA”, “Ber un sver”, “Zeroveikals” un “ieber.lv” un "GENE" finasētajam projektam "Skudra Urda domā, meklē un atklāj").

 

Vienas rotaļnodarbības garums aptuveni 60 min.

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona pirmsskolas izglītības iestādēm t.sk. pirmsskolas grupām rotaļnodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām izglītības iestādēm šis piedāvājums netiek piedāvāts.

 

* SIA "ZAAO" darbības reģions.


Vieta: Nodarbības notiek pie jums jūsu pirmsskolas izglītības iestādē.