APRAKSTS

2023./2024. mācību gadā SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" aicina 7.–12. klašu skolēnus apgūt mācību programmu "Domāt, meklēt, atklāt URDĀ”, piedāvājot izbaudīt aizraujošu piedzīvojumu dabā, kur mācīšanās notiek caur rotaļu un izpēti!

Piedāvājumā četras nodarbības dažādām vecuma grupām.

“Domāt, meklēt, sajust DABĀ”

7.–9. klašu un 10.–12. klašu skolēniem:

Piedzīvojums, kas izglīto un iedvesmo! Izmantojot planšetdatorā ielādēto interaktīvo karti, dosimies lielajā meža takā 2km garumā un atklāsim uzdevumu slēpņus. Sekojot norādījumiem, izzināsim mežsaimniecības jautājumus un apgūsim vides aizsardzības tēmu. Piedzīvojums turpināsies mācību klasē, kas ierīkota tieši mežā!  Brīnišķīgā mācību vieta ir aprīkota ar visu nepieciešamo, lai veiktu aizraujošus eksperimentus. 

“Domāt, meklēt, atklāt POLIGONA PROCESUS”

7.–9. klašu un 10.–12. klašu skolēniem:

Atklāj dabas zinātņu jomas saistību ar atkritumu apsaimniekošanu URDAS laboratorijā! Uzzini, kā ūdens izmainās ceļojot cauri atkritumu poligona slāņiem un iepazīsties ar dažādām ūdens attīrīšanas metodēm. Vai Tu zini, cik daudz ūdens tērē Tava ģimene? Nodarbības laikā tiek izspēlēta interaktīva spēle “Ķīmiska vai fizikāla pārvērtība”. 

 

“Domāt, izzināt, apsaimniekot ATKRITUMUS”

7.–9.klašu skolēniem:

Apģērba noslēpumi un radošās pārstrādes māksla! Pētīsim apģērba ražošanas dzīves ciklu un uzzināsim praktiskus padomus, kā apģērbu padarīt ilgtspējīgāku. Noskaidrosim, ko varētu darīt ar tekstila atkritumiem, veicinot radošo pārstrādi. Izspēlēsim digitālu spēli  “Produkta dzīves ciklam pa pēdam” un, izmantojot vecos apģērbus, šūsim karodziņus klases noformēšanai. 

10.–12.klašu skolēniem:

Atklāj būvniecības ilgtspējas noslēpumus! Šī ir unikāla iespēja izpētīt biomīmikriju, zaļās pilsētvides plānošanu, aprites ekonomiku un citus svarīgus jēdzienus, izmantojot detalizētu URDAS pilsētvides maketu. Iepazīsim aprites ekonomikas nozīmi būvniecībā un to, kā tā palīdz samazināt atkritumu apjomu. Noskaidrosim, kas ir "greenwashing" un kāpēc ir svarīgi to atpazīt. 

 

“Domāt, meklēt, atrast ILGTSPĒJU”

7.–9. klašu skolēniem:

“Zero Waste piedzīvojums: Iedvesmojies dzīvot zaļāk!” Iedvesmosimies bezatkritumu dzīvesveidam, piknikojot pēc  “zero waste” principa. Atklāsim, kā vecais T-krekls var kļūt par stilīgu un ekoloģiski draudzīgu maisiņu. Izbaudīsim mākslas radīšanas procesu, veidojot orģinālus dāvanu maisiņus no avīzēm. Kā arī kļūsim par īstiem māksliniekiem, izmantojot dabas krāsas dažādu lietu krāsošanā. Izspēlēsim digitālo spēli “Nebaro atkritumu poligonu”. 

10.–12. klašu skolēniem:

Aizraujošs ceļojums caur ilgtspējas pasauli, kur zinātne satiekas ar teātra mākslu un radošumu! Apgūsim bezatkritumu dzīves principus caur teātra mākslu un radošajiem eksperimentiem, iejutīsimies zinātnieku un produktu ražotāja lomā. Noskaidrosim, kas nepieciešams zaļajam piknikam un uzzināsim vairāk par tādiem jēdzieniem kā greenwashing, aprites ekonomika, bioekonomika, produkta dzīves cikls, dzīve bez atkritumiem, nulles atkritumu koncepts. 

!Katras nodarbības ietvaros aicinām uz piedzīvojumu pilnu ekskursiju, kuras klātienē redzēsiet, kā tiek apsaimniekoti mūsu ikdienas radītie atkritumi un kā izskatās aprites skapis. Šis ir unikāls iespēja ieraudzīt, kā mūsu ikdienas izvēles ietekmē vidi un atkritumu apsaimniekošanas procesus.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 7.–12.klašu skolēni. Tēmu saturs un metodes tiek pielāgotas atbilstoši klašu grupām (7.–9.klase, 10.–12.klase).

Programmas mērķis: Sekmēt skolēnu radošumu, interesi un izpratni par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, nodrošinot iespēju vides tēmas apgūt dabas un tehnoloģiju parka “URDA” infrastruktūrā (atkritumu poligons, dabas taka, meža taka,, laboratorija), lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

Vienas nodarbības garums: 2 stundas un 30 minūtes. 

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus aprites ekonomikas centram (AEC) „Daibe”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir par maksu.

*SIA "ZAAO" darbības reģions.

SIA "ZAAO" darbības reģions