NODARBĪBU APRAKSTS

2022./2023.mācību gadā gaidām ciemos pirmsskolas vecuma bērnus, lai kopīgi darbotos par vides tēmām mācību programmā "Skudras Urdas gudrā māja" Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA".

 

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu t.sk. pirmsskolas grupu pirmsskolēni vecumā no pieciem gadiem.
 

Grupas lielums: maksimus līdz 30 pirmsskolēniem.

 

Programmas mērķis: Sekmēt pirmsskolēnu zināšanas, prasmes un iesaisti, aktualizējot tēmas par vidi - savu dzīves vietu, telpu, kuru izzināšana un aptveršana ir jāveicina jau agrīnā vecumā.

 

Mācību programmā ietilpst piecas rotaļnodarbības par dažādām tēmām. Katrā ietilps atšķirīgs nodarbību piedāvājuma komplekss.

•Toys story jeb rotaļlietu stāsts, tēma - rotaļlietas un atkritumi. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe"; radošā aktivitāte - tiks veidotas pašgatavotas rotaļlietas.
•Gardēži, tēma - pārtikas ceļš, pārtikas atkritumi, komposts.  Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe"; praktiskā darbošanās telpās vai dabas takā - tiks izzināts pārtikas ceļš un aplūkotas sliekas.
•Vannas istabas briesmonīši, tēma - ūdens piesārņojums. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe", praktiskais darbs laboratorijā - tiks izgatavotas vannas bumbas;
•Gaisa pavēlnieks, tēma - gaisa piesārņojums. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe"; eksperimenti laboratorijā.
•Kukaiņu un citu dzīvnieku slepenā dzīve, tēma - bioloģiskā daudzveidība. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe"; pārgājiens un praktiska darbošanās dabas takā.
 
 
Vienas rotaļnodarbības garums ir 1 stunda un 30 minūtes.
 

 
Nodarbību maksa:
  • SIA "ZAAO" darbības reģiona pirmsskolas izglītības iestādēm t.sk. pirmsskolas grupām rotaļnodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām izglītības iestādēm rotaļnodarbības ir par maksu.

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846