APRAKSTS

2023./2024.mācību gadā gaidām ciemos pirmsskolas vecuma bērnus, lai kopīgi darbotos par vides tēmām mācību programmā "Skudras Urdas gudrā māja" Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA".

Mācību programmā ietilpst četras rotaļnodarbības par dažādām tēmām:

  • Toys story jeb rotaļlietu stāsts, tēma - rotaļlietas un atkritumi. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe"; radošā aktivitāte - tiks veidotas pašgatavotas rotaļlietas.
  • Gardēži, tēma - pārtikas ceļš, pārtikas atkritumi, komposts.  Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe"; praktiskā darbošanās telpās vai dabas takā - tiks izzināts pārtikas ceļš un aplūkotas sliekas.
  • Vannas istabas briesmonīši, tēma - ūdens piesārņojums. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe", praktiskais darbs laboratorijā - tiks izgatavotas vannas bumbas;
  • Gaisa pavēlnieks, tēma - gaisa piesārņojums. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe", praktiskais darbs laboratorijā - tiks izgatavoti dabīgie smaržu maisiņi telpu, apģērbu atsvaidzināšanai.
  • Kukaiņu un citu dzīvnieku slepenā dzīve, tēma - bioloģiskā daudzveidība. Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe"; pārgājiens un praktiska darbošanās dabas takā.
 

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu t.sk. pirmsskolas grupu pirmsskolēni vecumā no pieciem gadiem.

Programmas mērķis: Sekmēt pirmsskolēnu zināšanas, prasmes un iesaisti, aktualizējot tēmas par vidi - savu dzīves vietu, telpu, kuru izzināšana un aptveršana ir jāveicina jau agrīnā vecumā.

Vienas rotaļnodarbības garums ir 1 stunda un 30 minūtes.

Grupas lielums: maksimus līdz 30 pirmsskolēniem.

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846

Nodarbību maksa:
  • SIA "ZAAO" darbības reģiona pirmsskolas izglītības iestādēm t.sk. pirmsskolas grupām rotaļnodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām izglītības iestādēm rotaļnodarbības ir par maksu.

*SIA "ZAAO" darbības reģiona karte

SIA "ZAAO" darbības reģions