Beziepakojuma preču veikals "TURZA"

2019./2020.mācību gadā beziepakojumu preču veikals "TURZA" atbalsta DTP "URDA" vides izglītības mācību programmas nodarbību par tēmu "Nulles atkritumu koncepts".

Vairāk par veikalu "TURZA" - https://www.facebook.com/veikalsTURZA/.