Beziepakojumu preču veikals "Ber un sver"

2019./2020.mācību gadā beziepakojumu preču veikals "Ber un sver" atbalsta DTP "URDA" vides izglītības mācību programmas nodarbību par tēmu "Nulles atkritumu koncepts".

Vairāk par veikalu "Ber un sver" - https://berunsver.com/.